NOAA S.A.M.E. Codes

SAME Codes

County Coverage 


StateCountySAME
GA
Banks
013011
GA
Barrow
013013
GA
Cherokee
013057
GA
Clarke
013059
GA
Dawson
013085
GA
Forsyth
013117
GA
Franklin
013119
GA
Gwinnett
013135
GA
Habersham
013137
GA
Hall
013139
GA
Hart
013147
GA
Jackson
013157
GA
Lumpkin
013187
GA
Madison
013195
GA
Oconee
013219
GA
Pickens
013227
GA
Stephens
013257
GA
Walton
013297
GA
White
013311